Piactér
Galéria

Czékmány Vera keramikus iparművész honlapja

Static

Vásárlási feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Tisztelt Vásárló!

Köszönöm, hogy meglátogatta virtuális Galériámat és a Piacteret! A Piactéren történő vásárláshoz jelen Általános Szerződési Feltételek  (továbbiakban ÁSZF) elolvasása és elfogadása után lesz lehetősége.

Amennyiben Ön megrendelését elküldi, ez egyben azt is jelenti számomra, hogy ezeket a feltételeket elfogadta.
A honlap tulajdonosaként megadom Önnek személyi azonosítóimat, melyek az alábbiak:
Név: Czékmány Veronika Orsolya, Lakcím és műhely: 7682 Bükkösd, Gorica utca 28., adószám: 68102889-1-22, uniós adószám: HU68102889

A Piactéren látott termékeket műhelyemben személyesen is megtekintheti. A Piactéren szereplő fényképek az eladásra szánt termékről készültek, nem  illusztrációk, azonban a szállított termékek színe az itt szereplő képtől kismértékben (a fotózás sajátosságai, fényviszonyok, monitor beállításai miatt) eltérhetnek.

A Galériában látható termékek csak rendelésre, 4-5 hét várakozási idő után készülnek el!

 Használat:

Regisztráció a vásárláshoz nem szükséges! A megrendelés menete a következő:
Ha Ön egy terméket meg akar vásárolni, akkor a termék képe alatt található „Megrendelés” ikonra klikkeljen.
Ezután töltse ki a következő oldalon megjelenő adatlapot, ahol meg kell adnia a  nevét, címét, e-mail elérhetőséget, valamint egy telefonszámot (lehetőleg mobilszám). Fontos, hogy a telefonszám pontos legyen, mert a megrendeléseket minden esetben ezen keresztül visszaigazolom. A számlát is ezek alapján az adatok alapján fogom elkészíteni.
Cégek esetében a név és cím rovatban értelemszerűen a cég-, illetve a székhely nevét kell szerepeltetni. Ekkor a megjegyzés rovatban legyen szíves megadni adószámát, vagy közösségi adószámát is!
A megjegyzés rovat minden egyéb információ közlésére szolgál, ami a számlázást vagy a szállítást elősegíti. Amennyiben a szállítási név, cím eltérne a számlázási névtől, címtől, kérem, hogy ezt a megjegyzés rovatban egyértelműen legyen szíves közölni! Itt például több telefonszám is megadható, attól függően, hogy a nap más-más szakában Önt hol lehet majd elérni. A rendelési feltételek elfogadása után (klikk a kis négyzetbe) a gép által felkínált ellenőrző kódot szíveskedjen megismételni az erre kijelölt kis téglalapban! Ezután kattintson a „Rendelés elküldése” gombra.

Bármilyen terméket is választ, kérem, legyen körültekintő a választáskor, mert ha rendelését rögzítette, utólag sok idejébe és telefonjába, e-mailjébe kerülhet a módosítás. A megrendelés elküldésekor rendszerünk automatikusan leveszi a Piactérről az Ön által kiválasztott terméket, ezért azt mások már nem láthatják. Utólagos módosításával esetleg mások nem juthatnak hozzá a kiválasztott termékhez, ami fordított esetben, biztosan Önnek is rossz érzést okozna!
Ha úgy érezné, hogy bizonytalan és nem tudja, mit válasszon, kérdezzen bátran, akár telefonon is, mindig igyekszem segíteni!
Ennek ellenére előfordulhat, hogy valami miatt mégsem szeretné a már megrendelt terméket megvásárolni. Ekkor rendelését velem vagy kollégámmal egyeztetve telefonon vagy e-mailben a megrendelés napján térítésmentesen visszamondhatja!

Elektronikus szerződéskötés:

A szerződés a felek között a vásárló által a termék kiválasztását követően a „Rendelés elküldése” ikonra történő kattintással jön létre. A felek között ilyen módon létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül.
A felek között létrejött szerződés nyelve magyar. A létrejött szerződéseket az eladó iktatja, és annak létrejöttét követő legalább 3 hónapon belül megőrzi. A vásárló adatlapja és az elektronikusan megkötött szerződés ezen időtartamon belül bármikor hozzáférhető.
A vásárló az adatlap kitöltésekor köteles elfogadni az ÁSZF-t.
Amennyiben az ÁSZF-t nem kívánja elfogadni, úgy a rendelés nem lehetséges!
Nyilatkozom arról, hogy az általam kért adatokat semmilyen módon nem adom át illetéktelen személynek és nem kívánom mások reklámcéljaira használni, kizárólag saját termékeim értékesítése (számlázás, kiszállítás) miatt van rájuk szükségem.

Garancia:

A honlapon értékesített termékekre a kiszállítást követő 24 hónapon belül vállalok jótállási és szavatossági kötelezettséget.


Szállítási és fizetési feltételek:

A Piactéren a termékek mellett feltüntetett ár nettó és bruttó értéket is tartalmaz, magyar forintban számítva. A termék ára bruttóban értendő, amely általános forgalmi adót tartalmaz. Ez azonban a csomagolási és a szállítási költségeket (továbbiakban szállítási költségek) nem tartalmazza, ezért ezek a díjak a termék vételárán felül fizetendőek.
A termék eljuttatása és az áru ellenértékének megfizetése  általában (kivéve a személyes, műhelyben történő átvételt) futárszolgálat útján történik. Ennek pontos összegéről és a szállítás tervezett időpontjáról a megrendelőt a vásárlás visszaigazolásakor és a szállítás előtti napon is telefonon értesítem. Futárszolgálat általában egy héten egyszer szállít, ezért tudom a szállítási költséget alacsonyan tartani, ami mindenkinek az érdeke. Ha Önnek sürgős lenne a terméket mielőbb megkapnia, vagy egy konkrét időpontig átvennie, kérem, azt is a megjegyzés rovatban tüntesse fel! Ebben az esetben el kell térjek a kedvező szállítási ártól.
Amennyiben Ön átutalással kíván fizetni, ezt a telefonos visszaigazolás alkalmával vagy e-mail jelzés alapján, a termék kiszállítása előtt teheti meg.
Amennyiben a megrendelő a küldeményt a megjelölt napon nem veszi át vagy az bármely más, a megrendelőnek felróható okból visszakerül hozzám, akkor az ismételt kiszállítás költsége a megrendelőt terheli, beleértve a meghiúsult kézbesítés minden költségét is.
A Piactéren szereplő termékek árváltoztatásának jogát az eladó fenntartja, ugyanakkor a már megrendelt és visszaigazolt termékek vételárát ez nem befolyásolja. A futár részére egy összegben kell a termék vételárát és a szállítás költségét megfizetni.
Kérem, hogy a vitás esetek elkerülése érdekében, lehetőleg az áru átvételekor, még a futár jelenlétében győződjön meg az áru sértetlenségéről! Amennyiben sérülést észlel, kérje jegyzőkönyv felvételét és azt haladéktalanul jelezze felém!

 Visszaszállítás, áruvisszavétel, elállás:

A vásárló a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A vásárló az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette.
Elállás esetén a Piactér a vásárló által kifizetett vételárat haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríti. A vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket (pl. visszaszállítás). A vásárlót ezen felül egyéb költség nem terheli. Ugyanakkor a nem rendeltetésszerű használatból eredő esetleges káromat kénytelen vagyok a vásárlóra áthárítani.

A Fogyasztót az alábbi esetben nem illeti meg az elállási jog:

Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató.Jogvita:

Az ÁSZF-ben nem rögzített kérdésekben a mindenkori hatályos Polgári Törvénykönyv ide vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Czékmány Veronika Orsolya által készített és megvásárolt termékkel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő bármiféle jogvita rendezésére a felek hatáskör függvényében a Pécsi Városi Bíróság, vagy a Baranya Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
Amennyiben az Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatosan bármilyen kérdése vagy javaslata merült fel, kérem, vegye fel velem a kapcsolatot telefonon vagy e-mailben!